Prawo gospodarcze

gwarancja a rękojmia
Prawo gospodarcze

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja oraz rękojmia są instytucjami prawa cywilnego, których zadaniem jest ochrona praw kupującego. Określają one katalog uprawnień nabywcy w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wady

Czytaj dalej »
umowa ramowa
Prawo gospodarcze

Umowa ramowa

Umowa ramowa jest instytucją regulowaną przez prawo zamówień publicznych, umożliwiającą określenie warunków przyszłych zamówień.  Stosuję się ją więc w sprawie zamówienia publicznego, określając m.in. jego

Czytaj dalej »
zadatek
Prawo cywilne

Zadatek

Zadatek jest instytucją prawa cywilnego, mającą na celu zabezpieczenie jednej ze stron stosunku prawnego przed nieuzasadnionym niewykonaniem umowy przez drugą stronę. Ma on w swojej

Czytaj dalej »
Jednoosobowa spółka z o. o.
Prawo gospodarcze

Jednoosobowa spółka z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się popularnością dzięki niskim kosztom jej założenia oraz ograniczeniu ryzyka gospodarczego. W konsekwencji, wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności

Czytaj dalej »
Zawieranie umów przy pomocy wzorca
Prawo gospodarcze

Zawieranie umów przy pomocy wzorca

Zawieranie umów przy pomocy wzorca – twój kontrahent przesłał Tobie wzorzec umowy żądając jego akceptacji? Chciałbyś zmienić postanowienia wzorca w trakcie umowy? Nie wiesz, jakie

Czytaj dalej »
Dobrowolne poddanie się egzekucji
Prawo gospodarcze

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Na czym polega dobrowolne poddanie się egzekucji? Dobrowolne poddanie się egzekucji to proces, w którym dłużnik na mocy aktu notarialnego zgadza się na egzekucję swojego

Czytaj dalej »
Umowa przeniesienia wierzytelności
Prawo gospodarcze

Umowa przeniesienia wierzytelności

Szukasz informacji na temat cesji wierzytelności? Nie wiesz, kim jest cedent i cesjonariusz oraz jakie mają prawa i obowiązki? A może chciałbyś wiedzieć, jak prawidłowo

Czytaj dalej »
umowa ugody
Prawo gospodarcze

Umowa ugody

Umowa ugody – chciałbyś zawrzeć z dłużnikiem ale nie wiesz, jak prawidłowo ją sporządzić? Zastanawiasz się, jak można zabezpieczyć się w ugodzie cywilnoprawnej? A może

Czytaj dalej »