Wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7

Katowice

ul. Sobieskiego 27/30

Poznań

ul. Bóżnicza 1/14

Gdańsk

ul. Kartuska 31c/1

Warszawa

ul. Zamieniecka 62/64

Prawo cywilne

zadośćuczynienie
Odszkodowania

Zadośćuczynienie pieniężne

Zadośćuczynienie, zwane także czasem zadośćuczynieniem za krzywdę albo zadośćuczynieniem pieniężnym, ma za zadanie rekompensować cierpienia psychiczne osoby poszkodowanej, a w pewnych wypadkach także jej osób

Czytaj dalej »
przedawnienie
Prawo cywilne

Przedawnienie

Często jedyną obroną jaka pozostaje dłużnikowi w sprawie sądowej jest podniesienie zarzut przedawnienia. Mimo, że bywa to ostatnią deską ratunku, nie oznacza, że jest to

Czytaj dalej »
zasiedzenie nieruchomości
Prawo cywilne

Zasiedzenie nieruchomości

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie nieruchomości to jeden ze sposobów, żeby nabyć jej własność (podobnie jak np. kupno czy uzyskanie darowizny). Posiadacz samoistny nieruchomości

Czytaj dalej »
odwołanie, cofnięcie darowizny
Prawo cywilne

Odwołanie darowizny

Często strony zapominają (a może nawet nie wiedzą) o tym, że kodeks cywilny umożliwia w pewnych przypadkach odwołanie darowizny. Taka możliwość dotyczy każdej umowy darowizny.

Czytaj dalej »
rozwiązanie umowy dożywocia, zmiana umowy
Prawo cywilne

Zmiana i rozwiązanie umowy dożywocia

Co to jest umowa dożywocia? W typowej umowie dożywocia nabywca nieruchomości winien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić

Czytaj dalej »