Prawo cywilne

Zawezwanie do próby ugodowej
Prawo cywilne

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją procesową, mającą na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy zwaśnionymi stronami ugody, jeszcze przed wdaniem się w spór sądowy w

Czytaj dalej »
Prawo cywilne

Cesja umowy

Cesja umowy jest instytucją prawa cywilnego, której celem jest dokonanie przelewu wynikającej z niej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Aby dokonać tej czynności prawnej, niezbędna

Czytaj dalej »
Prawo pierwokupu
Prawo cywilne

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu jest instytucją prawa cywilnego, której zadaniem jest ochrona interesów uprawnionego, poprzez przyznanie mu pierwszeństwa nabycia rzeczy, którą jej właściciel chce zbyć osobie trzeciej.

Czytaj dalej »
zadatek
Prawo cywilne

Zadatek

Zadatek jest instytucją prawa cywilnego, mającą na celu zabezpieczenie jednej ze stron stosunku prawnego przed nieuzasadnionym niewykonaniem umowy przez drugą stronę. Ma on w swojej

Czytaj dalej »
Służebność osobista
Prawo cywilne

Służebność osobista

Służebność osobista jest prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jednakże pomiędzy tymi dwoma instytucjami prawa cywilnego, zachodzą fundamentalne różnice. Jakie? Tego właśnie między innymi

Czytaj dalej »
potrącenie
Prawo cywilne

Potrącenie

Potrącenie, zwane również kompensacją, stanowi jedną z tych czynności prawnych, które prowadzą do wygaśnięcia lub zmniejszenia zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Stanowi ono najłatwiejszy sposób rozliczenia

Czytaj dalej »
Skarga pauliańska
Prawo cywilne

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego, zmierzającą do zabezpieczenia wierzyciela przed nieuprawnionym usuwaniem majątku dokonywanym przez dłużnika. Jej celem jest udzielenie ochrony prawnej wierzycielowi w

Czytaj dalej »
umowa przedwstępna
Prawo cywilne

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna stanowi bardzo popularny instrument mający na celu zabezpieczenie interesów osoby, której druga strona przyrzekła zawarcie oznaczonej umowy. Zawierana jest ona często przy transakcjach

Czytaj dalej »