Wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7

Katowice

ul. Sobieskiego 27/30

Poznań

ul. Bóżnicza 1/14

Gdańsk

ul. Kartuska 31c/1

Warszawa

ul. Zamieniecka 62/64

Publikacje internetowe

testament
Prawo spadkowe

Testament

Każdy z nas stanie przed decyzją, co uczynić ze swoim majątkiem na wypadek śmierci. Można oczywiście zdać się w tym względzie na zasady rządzące dziedziczeniem

Czytaj dalej »
zadatek
Prawo cywilne

Zadatek

Zadatek jest instytucją prawa cywilnego, mającą na celu zabezpieczenie jednej ze stron stosunku prawnego przed nieuzasadnionym niewykonaniem umowy przez drugą stronę. Ma on w swojej

Czytaj dalej »
Służebność osobista
Prawo cywilne

Służebność osobista

Służebność osobista jest prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jednakże pomiędzy tymi dwoma instytucjami prawa cywilnego, zachodzą fundamentalne różnice. Jakie? Tego właśnie między innymi

Czytaj dalej »
hipoteka
Prawo nieruchomości

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na ustanowieniu na rzecz wierzyciela hipotecznego zabezpieczenia na nieruchomości. W razie, gdyby jego dłużnik nie dokonał spłaty ciążącego na

Czytaj dalej »
potrącenie
Prawo cywilne

Potrącenie

Potrącenie, zwane również kompensacją, stanowi jedną z tych czynności prawnych, które prowadzą do wygaśnięcia lub zmniejszenia zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Stanowi ono najłatwiejszy sposób rozliczenia

Czytaj dalej »
Odwołanie od decyzji ZUS
Prawo pracy

Odwołanie od decyzji ZUS

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często dotyczą najbardziej newralgicznych spraw życiowych dla wielu ludzi. Rozstrzygają one sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, takich jak

Czytaj dalej »
Skarga pauliańska
Prawo cywilne

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego, zmierzającą do zabezpieczenia wierzyciela przed nieuprawnionym usuwaniem majątku dokonywanym przez dłużnika. Jej celem jest udzielenie ochrony prawnej wierzycielowi w

Czytaj dalej »
umowa przedwstępna
Prawo cywilne

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna stanowi bardzo popularny instrument mający na celu zabezpieczenie interesów osoby, której druga strona przyrzekła zawarcie oznaczonej umowy. Zawierana jest ona często przy transakcjach

Czytaj dalej »
służebność gruntowa
Prawo cywilne

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa należy do katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Zapewnia ona możliwość korzystania z cudzej parceli poprzez wykonywanie  prawa przechodu, przejazdu czy uzyskanie dostępu do drogi

Czytaj dalej »
Umowa darowizny
Prawo cywilne

Umowa darowizny

Umowa darowizny stanowi jedną z popularnych form przeniesienia prawa własności. W wyniku której następuje powiększenie majątku osoby obdarowanej. Ma ona postać bezpłatnego świadczenia na rzecz

Czytaj dalej »