Adwokat Alimenty Wrocław - Iwo Klisz - Prawnik Alimentacyjny 

adwokat wrocław sprawy rodzinne

 

– adwokat Iwo Klisz i radca prawny Anna Klisz
właściciele Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

Nazywam się Iwo Klisz i jestem adwokatem oraz założycielem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Adwokackiej Klisz i Wspólnicy z Wrocławia.

Ze strony prawników z mojej Kancelarii możesz liczyć na fachową i specjalistyczną pomoc we wszystkich sprawach dotyczących prawa rodzinnego, a w szczególności spraw o alimenty. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych i reprezentujemy Klientów w sprawach alimentacyjnych, np. w sprawach o alimenty przeciwko małżonkowi wyłącznie winnemu rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz małżonka niewinnego, 

Spośród członków mojego zespołu do Działu Prawa Rodzinnego wybrałem tylko takie osoby, które cechuje wysoka kompetencja merytoryczna oraz wielka empatiadeterminacja i jednocześnie odpowiednie wyczucie.

Opinie zadowolonych klientów

Kancelaria Adwokacka Klisz i Wspólnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 1
(Budynek Times)

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie w godzinach od 9 do 16 w dni robocze pod numerem telefonu 71 740 50 00,pisząc na biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Adwokat Wrocław – Kancelaria Spraw Alimentacyjnych

Sprawa o alimenty stanowią jedno z najbardziej powszechnych postępowań prawnych w Polsce. Codziennie setki osób szukają w Internecie haseł takich jak Adwokat alimenty wrocław czy Prawnik alimenty wrocław.

Również nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach o świadczenia finansowe na rzecz dziecka/dzieci lub małżonka. Postępowanie z tego zakresu może prowadzić w imieniu klienta zarówno adwokat, jak i radca prawny wyspecjalizowany w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Skontaktuj się z nami już dziś, jeśli szukasz prawnika, który będzie w stanie pomóc Ci w jednej z następujących kwestii:

 • pozew o alimenty na dziecko (także dorosłe),
 • pozew o alimenty na małżonka/rodzica,
 • podwyższenie alimentów lub obniżenie zasądzonej kwoty w przypadku zmiany sytuacji finansowej osoby uprawnionej lub obowiązanej do alimentów ,
 • pomagamy także uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności lub kiedy dochody z majątku dziecka zapewniają mu odpowiedni stopień egzystencji, a także na świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonka w wypadku pogorszenia sytuacji materialnej małżonka obowiązanego do obowiązanego lub gdy małżonek uprawniony nie już nie znajduje się w niedostatku (np. otrzymał przysporzenie po sprawie o podział majątku). 

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem rodzinnym w sprawie o alimenty?

Przed spotkaniem z prawnikiem warto zapoznać się z kilkoma kwestiami i terminami, które są podstawą w sprawach o alimenty na dzieci lub rzadziej, alimenty na rodzica lub małżonka. To uniwersalne informacje, które warto sobie przyswoić szukając adwokata lub radcy prawnego we Wrocławiu czy innym mieście w Polsce.

Wysokość alimentów – jak ustalić zakres świadczeń alimentacyjnych? – radzi adwokat od alimentów 

Wysokość należnych świadczeń alimentacyjnych sąd będzie ustalał mając na względzie uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej (np. małżonka czy dziecka) a także zdolności zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (np. rodzica, małżonka). To głównie  w około tych zagadnień będzie toczył się proces zanim sąd wyda wyrok zasądzający alimenty na rzecz osoby uprawnionej. Usprawiedliwione potrzeby takiej osoby należy rozumieć, jako możliwość zapewnienia odpowiednich warunków życiowych, a w przypadku małoletnich i pełnoletnich dzieci – także kosztów utrzymania i wychowania. Nie można mylić tego pojęcia z tzw. minimum egzystencji, ale jednocześnie nie oznacza ono warunków luksusowych uzyskiwanych kosztem osoby zobowiązanej. Osoba, której przysługują alimenty ma jednak prawo do egzystencji na godziwym poziomie.

Alimenty na dziecko? Wyjaśnia adwokat  z Wrocławia.

Alimenty na dziecko to obowiązek dostarczania środków utrzymania na dziecko przez jego najbliższych krewnych, którymi najczęściej są oczywiście rodzice.

Każde z rodziców musi łożyć na dziecko pewne kwoty pieniężne, które odpowiadają jego możliwościom zarobkowym i majątkowym. Kluczowy jest za to przepis mówiący, iż dziecko zawsze ma prawo żyć na takiej samej stopie, jak jego rodzice oraz ten, który nakłada na rodziców obowiązek dzielenia się z dziećmi nawet najmniejszymi dochodami.

Taki stan rzeczy trwa tak długo, jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Formalnie nie istnieje górna granica wieku, lecz przeważnie (co nie oznacza, że zawsze tak jest) alimenty płaci się tak długo, jak dziecko studiuje.

Alimenty na rodzica lub byłą żonę/męża – prawnik od alimentów

Nieco inaczej wygląda sprawa dotycząca alimentów na małżonka. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeden małżonek zobowiązany jest do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi. Także po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub orzeczonej separacji, o ile pierwszy nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, lub też w sytuacji, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a po rozwodzie w sytuacji materialnej małżonka niewinnego zaszły negatywne zmiany. 

Trzeba ponadto wiedzieć, iż rodzice także mają prawo żądać alimentów od dorosłych dzieci. Jakie są do tego przesłanki? Np. sytuacja, kiedy rodzic cierpi na niedostatek. Tego typu obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Obowiązek alimentacyjny. Kto musi płacić alimenty?

Do łożenia na dziecko zobowiązani są prawnie krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie), a w dalszej kolejności bliscy krewni małoletniego (rodzeństwo). Prawnie rzecz ujmując obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem, jeśli zaś istnieje kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Obowiązek alimentacyjny obejmuje nie tylko dzieci biologiczne (z małżeństw i związków nieformalnych), ale także dzieci przysposobione (adoptowane).

Kiedy nie trzeba płacić alimentów? – rady adwokata w sprawach alimentacyjnych 

Zasadniczo w przypadku małoletniego dziecka rodzice zawsze mają obowiązek je utrzymywać, a przedmiotem sporów zazwyczaj jest kwota tych alimentów. Nieco bardziej skomplikowanie robi się, kiedy dziecko skończy 18 lat lub ukończy szkołę średnią (19/20 lat).

Jeśli podejmie studia lub pomimo starań nie będzie w stanie znaleźć dobrze płatnej pracy – wówczas prawdopodobnie rodzice wciąż będą mieli obowiązek utrzymywać potomka aż się nie usamodzielni.

Są jednak wyjątki, kiedy alimentów płacić nie trzeba.

Na przykład w sytuacji, kiedy potrzeby dziecka małoletniego lub dorosłego mogą być pokryte z posiadanego przez niego majątku (np. odziedziczonego po dziadkach mieszkania, które odnajmuje i zarabia na czynszu) lub gdy dorosłe dziecko jest w stanie utrzymać się samo, ponieważ podjęło dobrze płatną pracę (nawet pomimo studiowania w trybie stacjonarnym). Musisz jednak pamiętać, że alimenty nie mają żadnego przełożenia na kontakty z dzieckiem.

Pozew sądowy o alimenty. Kiedy i gdzie złożyć?

Pozew o alimenty na dziecko można i należy złożyć w sytuacji, kiedy drugi rodzic uchyla się od partycypowania w kosztach utrzymania małoletniego. Wówczas pozew w imieniu małoletniego dziecka składa jeden z rodziców. W sytuacji, kiedy dziecko jest pełnoletnie, to ono samo składa odpowiednie pismo. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (w tej sytuacji: dziecka, w imieniu którego domagasz się zasądzenia alimentów).

Co ważne, jeśli byliście małżeństwem, pozew o alimenty można złożyć razem z pozwem o rozwód, lecz także odrębnie już po orzeczeniu rozwodu lub w trakcie trwania postępowania rozwodowego. W sporządzeniu pozwu może pomóc adwokat lub radca prawny. Prawnik od alimentów może także uczestniczyć w rozprawach jako pełnomocnik powoda lub pozwanego.

Pozew o alimenty co musi zawierać?

Sam pisemny pozew o alimenty to zaledwie wycinek całej dokumentacji, którą trzeba będzie przygotować pod kątem przyszłej rozprawy o zasądzenie alimentów. Przygotowując się do batalii o zasądzenie alimentów na dziecko/dzieci trzeba zadbać o to, aby w piśmie nie zabrakło niżej wymienionych danych:

 • nazwa i adres właściwego sądu rejonowego (np. Sąd Rejonowy we Wrocławiu),
 • imię i nazwisko stron (powoda i pozwanego),
 • imię i nazwisko przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów),
 • informacje na temat pełnomocników (radca prawny/adwokat),
 • kwota alimentów co miesiąc,
 • data, od kiedy mają wpływać.

Ponadto dobrze jest się dodatkowo zabezpieczyć i zadbać, aby w pozwie znalazła się prośba o:

 • wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę,
 • nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,
 • zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Następnie najtrudniejsza część pozwu, czyli pisemne wyczerpujące uzasadnienie. W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy wskazać:

 • składniki kosztów utrzymania dziecka,
 • określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania,
 • sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków oraz posiadany majątek).

Jak przygotować się do prowadzenia sprawy o alimenty

Wiele osób wpisując w wyszukiwarkę hasło prawnik alimenty wrocław szuka także informacji na temat tego, jak się dobrze przygotować do sprawy o alimenty. Na pewno warto zbierać dowody różnego rodzaju opłat związanych z codziennym i miesięcznym utrzymaniem dziecka. Dobrze jest też powierzyć sprawę o alimenty w ręce doświadczonego prawnika. Adwokat lub radca prawny pomoże sporządzić poprawne pismo procesowe wraz z uzasadnieniem, co pozwoli przyspieszyć postępowanie i zwiększy szansę na korzystne rozstrzygnięcie sporu.

Mój zespół – specjaliści od prawa rodzinnego – alimenty Wrocław

Dobrałem naprawdę wspaniałych ludzi. Rzetelnych, oddanych swojej pracy, prawdziwych profesjonalistów i dobrych prawników.

Każdy ma uprawnienia adwokata lub radcy prawnego i zanim stał się członkiem zespołu Kancelarii Klisz i Wspólnicy miał już pewne doświadczenia z zakresu prawa rodzinnego. Dzięki temu każdemu mogliśmy bardzo szybko przekazać naszą wiedzę i doświadczenie.

alimenty adwokat wrocław

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwo Klisz

Kancelaria Prawna Prawa Rodzinnego

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
 • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ALIMENTY
 • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Zobacz prawników z Kancelarii Klisz i Wspólnicy w akcji na naszym Kanale You Tube