ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Prawo spółek – Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Prawo spółek to jedna z dziedzin prawa prywatnego. W pojęciu spółek mieści się: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna.

Prawo spółek reguluje wszelkie przepisy dotyczące tworzenia funkcjonowania oraz ustalania działania powyższych spółek (z uwzględnieniem ich likwidacji i przekształcenia).

Oferta Kancelarii Prawa Gospodarczego we Wrocławiu sprowadza się do kompleksowego wsparcia prawnego wszystkich spółek prawa handlowego, bez względu na ich formę prawną, rozmiar, przedmiot działalności czy miejsce siedziby organów statutowych. Kancelaria Klisz i Wspólnicy zapewnia obsługę spółek na terenie całej Polski!

Usługi Kancelarii we Wrocławiu w zakresie Prawa Spółek:

 • pomoc przy wyborze formy działalności gospodarczej, formy spółki, z uwzględnieniem jej struktury, organizacji i przepisów podatkowych
 • rejestracja spółki handlowej
 • obsługa prawna przy zakładaniu spółek (tworzenie umów, statutów spółek, regulaminów, zgłoszeń do właściwych rejestrów itp.)
 • wsparcie korporacyjne obejmujące bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego(organizowanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, przygotowywanie uchwał, umów o współpracę i porozumień wspólników).
 • bieżąca obsługa prawna spółek
 • doradztwo prawne i obsługa prawna dotycząca organizowania zmian kadrowych w organach spółek
 • doradztwo prawne przy nabywaniu i zbywaniu udział i akcji
 • reprezentowanie w sporach między wspólnikami
 • reprezentowanie w sporach w zakresie upadłości spółki
 • podział spółki
 • połączenie spółki
 • przekształcenie spółek
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
 • obsługa prawna dotycząca zmian w kapitale zakładowym, zapasowym i rezerwowym
 • obsługa prawna w zakresie wypłacania i rozliczania zaliczek na poczet dywidendy
 • reprezentowanie członków zarządu w procesach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji
 • doradztwo w sporach korporacyjnych między członkami organów lub wspólnikami, a zarazem między spółka a akcjonariuszami czy wspólnikami
 • obsługa prawna dotycząca prawnych aspektów reorganizacji spółek
 • wsparcie przy optymalizacji podatkowej

Przepisy o działaniu spółek prawa handlowego

Przepisy prawa spółek znajdują się szczególnie w Kodeksie cywilnym i Kodeksie spółek handlowych. Dokładne zrozumienie tych przepisów i pełne dostosowanie się do nich jest znacznie łatwiejsze dla przedsiębiorców, gdy od samego początku współpracują z doświadczonym prawnikiem i adwokatem z zakresu prawa spółek.

Kodeks cywilny przedstawia przepisy prawne związane ze spółką cywilną, czyli: zasady jej założenia, podejmowania decyzji przez wspólników, reprezentowania na zewnątrz, przekształcenia czy likwidacji. W Kodeksie cywilnym znajdują się także przepisy dla wszystkich spółek dotyczących związanych z zasadami funkcjonowania podmiotów posiadających podmiotowość prawną i osób prawnych.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy dotyczące wszystkich spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). To w szczególności zasady funkcjonowania tych spółek: ich tworzenia, rejestracji, działania i ustania. W Kodeksie spółek handlowych występują również zasady operacji kapitałowych realizowanych na spółkach(przekształcenie, podział, łączenie spółek prawa handlowego).

Pozostałe przepisy dotyczące spółek i ich funkcjonowania znajdują się w pozostałych aktach prawnych(np. w ustawie o KRS, w ustawie o rachunkowości, w ustawie o samorządzie gminy itp.). Natomiast najważniejsze wytyczne ukazujące sposób działania spółek prawa handlowego przedstawiają 2 powyżej omówione kodeksy(Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych).

Kancelaria we Wrocławiu Klisz i Wspólnicy posiada w zespole wyszkolonych prawników i adwokatów, którzy są obeznani w prawie spółek. Chętnie pomogą w ich rejestracji i odpowiednim funkcjonowaniu!

Wybór formy działalności i rejestracja spółek

Zanim zdecydują się Państwo na rejestrację spółki, warto dokładniej zastanowić się nad formą prowadzonej działalności gospodarczej. Z pomocą doświadczonych prawników w Kancelarii Klisz i Wspólnicy uda się wybrać tą najlepszą formę działalności, która pozwoli uzyskać zakładane cele biznesowe. Przemyślana decyzja pomaga również ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów podatkowych, kosztów zmiany form prowadzenia działalności i odpowiedzialności za długi wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,

Kancelaria we Wrocławiu pomaga w wybraniu najlepszej formy spółki, jej rejestracji i dalszym prowadzeniu zgodnie z aktualnymi przepisami. Pomaga jeszcze w zmianie dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej w inną.

Funkcjonowanie i obsługa spółek prawa handlowego

Działanie spółki na polskim rynku wymaga dostosowania się do aktualnych przepisów. Wynika to z istniejącego prawa spółek, z którego wszyscy wspólnicy i organy spółki muszą się wywiązać. Funkcjonowanie spółki polega na podejmowaniu uchwał, regulaminów czy organizowania zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy.

Dostosowanie się do tych obowiązków jest dla wielu przedsiębiorców trudnym zadaniem. Najbezpieczniej, gdy w takiej sytuacji korzystają ze stałej pomocy prawnej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przepisy prawa spółek nakładają różne sankcje, gdy nie zostaną dopełnione odpowiednie czynności prawne dokonywane przez spółkę.