fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Adopcja dziecka – wywiad z adwokatem Michałem Dziedzicem

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Adopcja dziecka

W dzisiejszym wywiadzie z adwokatem Michałem Dziedzicem – specjalistą od prawa rodzinnego – porozmawiamy o przysposobieniu dziecka. W języku potocznym częściej używamy słowa adopcja. Na wstępie zaznaczamy, że te terminy to synonimy i mogą być stosowane zamiennie.

Dzień dobry Panie Mecenasie. Na czym polega adopcja dziecka?

Dzień dobry. Myślę, że intuicyjnie każdy z nas wie, czym jest adopcja. Z prawnego punktu widzenia jest to natomiast uznanie dziecka innych rodziców. Dziecka, z którym nie łączy nas więź biologiczna. Innymi słowy, adopcja prowadzi do powstania takich więzi prawnych pomiędzy przysposabiającymi a przysposabianym, jak między rodzicami, a ich dziećmi.

Jakie dziecko można adoptować?

Przepisy wskazują, że przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią. Przy czym warunek małoletności musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Małoletnia, czyli taka, która nie ukończyła 18 lat?

Tak, dokładnie.

Czy dziecko musi wyrazić zgodę na adopcję?

Tak, jeżeli ukończyło 13 lat.adwokat rodzinny

A jeżeli ma poniżej 13 lat, to ma jakiś wpływ na swój los w kontekście adopcji?

Tak, przepisy wskazują, że sąd powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył 13 lat, jeżeli rozumie on na czym polega przysposobienie.

A czy rodzice dziecka przysposabianego muszą wyrazić zgodę?

Co do zasady tak, chyba, że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, są nieznani, albo nie da się z nimi porozumieć z jakichś przyczyn.

 Jakie wymagania stawiane są osobie, która chce adoptować dziecko?

Przede wszystkim, osoba ta musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto jej kwalifikacje osobiste powinny uzasadniać przekonanie, że należycie wywiąże się z obowiązków przysposabiającego. Przepisy wymagają również, aby taka osoba posiadała opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

Co w praktyce oznaczają te wymagania?

Przede wszystkim chodzi o to, aby osoby myślące o adopcji miały odpowiednie warunki materialne, a także były zdrowe, pełne sił i cechowały się moralnym postępowaniem.

Jak wygląda procedura adopcji?

Adopcja zaczyna się od złożenia odpowiednich dokumentów w ośrodku adopcyjnym, który odgrywa główną rolę w procesie przysposobienia. Nie tylko ocenia kandydatów, którzy chcą adoptować dziecko, ale wspiera ich w procesie wychowania – nawet po zakończeniu procedury adopcyjnej.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uruchomienia procedury adopcyjnej?

Między innymi życiorys, odpisu aktu małżeństwa, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z poradni uzależnień, zaświadczenie lekarskie i z poradni zdrowia psychicznego. Są to dokumenty wskazujące, że dana osoba (lub osoby) nadają się na przysposabiających.

Co dalej?

Kolejnym krokiem jest skierowanie na szkolenie, podczas którego kandydaci na osoby przysposabiające, poznają główne problemy i lęki związane z adopcją.

Czy każdy musi odbyć takie szkolenie?

Nie, z obowiązku jego odbycia zwolnione są osoby spokrewnieni lub spowinowaceni z dzieckiem, a także osoby, które wcześniej przysposobiły rodzeństwo dziecka lub sprawują nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą.

Co dzieje się po szkoleniu?

Jeżeli kandydaci otrzymają pozytywną opinię kwalifikacyjną, rozpoczyna się tzw. okres oczekiwania na dziecko. W tym czasie osoby pragnące dokonać adopcji poznają sytuację prawną, rodzinną oraz zdrowotną określonego dziecka. Po zaakceptowaniu przez nich wszystkich informacji o dziecku, następuje pierwszy kontakt. Po podjęciu ostatecznej decyzji o adopcji, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Czym kieruje się sąd, wyrażając zgodę na adopcję?

Przede wszystkim – dobrem dziecka. Jednakże nie tylko pod względem warunków ekonomicznych, jakie może zapewnić mu rodzic adopcyjny. Sąd zwraca również uwagę na to, w jakim stopniu dziecko będzie otrzymywać wsparcie w rozwoju od rodzica adopcyjnego, czy dziecko adoptowane nie ma zbyt silnych więzi z rodzicami biologicznymi, itp.

Czy są jakieś grupy osób, które mają pierwszeństwo w adopcji konkretnego dziecka?

Tak. Prawo do ubiegania się o adopcję w pierwszej kolejności mają krewni, np. dziadkowie, czy pełnoletnie rodzeństwo, a także osoby, które adoptowały już rodzeństwo dziecka oraz rodzina zastępcza bądź rodzinny dom dziecka, w których dziecko przebywa. Jeżeli nikt z tej grupy nie zgłosi gotowości do adopcji, ośrodek adopcyjny szuka innych kandydatów.

Kto w ogóle zgłasza dziecko do adopcji?

Przepisy wskazują kilka podmiotów, które mogą zgłosić dziecko do adopcji. Są to oczywiście rodzice, ale również m.in. podmiot leczniczy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto dziecko do adopcji może zgłosić każda osoba, która poweźmie informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie go do przysposobienia.

I co dalej?

Następnie ośrodek adopcyjny sprawdza uważnie sytuację dziecka i ocenia, czy faktycznie adopcja jest możliwa. Jeżeli jest, ośrodek rozpoczyna poszukiwanie kandydatów do jego przysposobienia.

Jak wygląda sytuacja z nazwiskiem dziecka po adopcji?

W przypadku adopcji pełnej – najczęściej występującej – urząd stanu cywilnego wydaje nowy akt urodzenia, z nazwiskiem rodziców adopcyjnych. Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku tzw. adopcji niepełnej.

Na czym polega adopcja niepełna?

Jest to sytuacja, w której na żądanie przysposabiającego, sąd orzeka, że adopcja wywiera skutki prawne tylko między przysposabiającym a przysposobionym – a już nie między ich krewnymi. Takie przypadki zdarzają się jednak rzadko.

Dziękujemy za rozmowę o adopcji.

Również dziękuję.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

ebook podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

  • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
  • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
  • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
  • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
  • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
  • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.