Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

9 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniu za pracę

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

wynagrodzenie za pracę - 9 rzeczy, których nie wiedziałeś

#1 Za taką samą pracę należy się takie samo wynagrodzenie ? dla każdego

Kodeks Pracy nie dopuszcza żadnych form dyskryminacji pracowników. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której dwóch pracowników za taką samą pracę otrzymuje wynagrodzenie o różnej wysokości. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, pracownik może walczyć o wyższe wynagrodzenie w sądzie.

#2 Za czas niewykonywania pracy również należy się wynagrodzenie (ale nie zawsze).

Zgodnie z Kodeksem Pracy, jeżeli przepisy tak stanowią, pracownik może otrzymać wynagrodzenie za czas, w którym nie mógł wykonywać pracy. Jest to możliwe, np. gdy przestój nastąpił z winy pracodawcy.

#3 Pracodawca może powierzyć Ci wykonywanie innej pracy

W wyjątkowych sytuacjach, gdy w firmie występuje przestój, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie innej, odpowiedniej pracy na innym stanowisku, niż przewidziane w umowie o pracę. W takiej sytuacji również wynagrodzenie może uleć zmianie (zarówno na mniejsze, jak i większe).

#4 Błąd pracownika skutkuje brakiem wynagrodzenia

Jeśli produkt lub usługa jest wadliwa z winy pracownika, wynagrodzenie mu nie przysługuje. Jeżeli przez działanie pracownika nastąpiło jedynie obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu. Jeżeli pracownik usunął wadliwość otrzyma wynagrodzenie zgodne z jakością, niemniej jednak, za czas usuwania wady, wynagrodzenie nie przysługuje.

#5 Wynagrodzenie może być wypłacane częściej niż raz na miesiąc

Musi na to jednak wyrazić zgodę pracodawca. Zgodnie bowiem z Kodeksem Pracy, wypłata musi nastąpić przynajmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

#6 Pracodawca ma obowiązek udostępnić dokumenty, na podstawie których obliczył wynagrodzenie

Jeżeli pracownik uważa, że pracodawca niesłusznie obniżył mu wynagrodzenie, ma prawo żądać od pracodawcy wydania dokumentów, na podstawie których obliczył należne Ci wynagrodzenie (np. dokumenty z informacją o liczbie przepracowanych godzin itp.)

#7 Wypłata wynagrodzenia może być dokonana do rąk własnych (również Twojego małżonka)

Jeżeli pracownik chce otrzymywać wypłatę do rąk własnych musi złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Zasadą z Kodeksu Pracy jest to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie na swój rachunek płatniczy. Natomiast zgodnie z art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków było przekazywane drugiemu małżonkowi do rąk własnych (jeżeli ten pierwszy, nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny).

#8 Nie zawsze pracownik ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, tylko, jeżeli nie otrzymali wolnego za nadgodziny, a praca była wykonywana w niedzielę lub święto ustawowe.

#9 Będąc niezdolnym do pracy, pracownik zachowuje prawo do wypłaty

Z reguły jest to 80% wysokości wynagrodzenia standardowego. 100% otrzymują kobiety ciężarne, a także osoby, które uległy wypadkowi w drodze do albo z pracy. Również osoby zamierzające zostać dawcami narządów, tkanek i komórek ? za czas, w którym poddają się badaniom w tym celu.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.