Prawo karne

adwokat wrocław prawo karne, sprawy karne

Prawo karne jest zdecydowaną domeną adwokatów. Adwokat to jedyna osoba, która może być obrońcą w sprawie karnej. W wielu przypadkach tylko adwokat może być dopuszczony do osoby tymczasowo aresztowanej.

Obrona w sprawie karnej nie polega tylko i wyłącznie na uzyskaniu dla oskarżonego wyroku uniewinniającego. Często realnym celem jest zmniejszenie kary, uzyskanie wyroku w zawieszeniu bądź warunkowego umorzenia postępowania.

1. Występuję w sprawach karnych jako:

 • obrońca oskarżonych (sprawy karne) lub
 • obrońca obwinionych (sprawy z kodeksu wykroczeń).

2. Pomagam zarówno na etapie postępowania:

 • przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuratora lub wyjątkowo inny organ,
 • w fazie jurysdykcyjnej:
 • przed sądem I instancji
 • przed sądem II instancji
 • przed Sądem Najwyższym.

projekt-bez-tytulu-15

projekt-bez-tytulu-16

3. Reprezentuję także ofiary przestępstw jako:

 • pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
 • pełnomocnik powoda cywilnego – dochodzenie w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych (odszkodowanie wynikające z popełnienia przestępstwa).

 4. Sporządzam pisma procesowe zarówno na etapie wszczęcia postępowania jak i w jego toku m.in.:

 •  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 •  subsydiarne akty oskarżenia,
 • odpowiedzi na akty oskarżenia,
 • zażalenia, wnioski i apelację,
 • skargi kasacyjne.

1. Występuję w sprawach karnych jako:

 • obrońca oskarżonych (sprawy karne) lub
 • obrońca obwinionych (sprawy z kodeksu wykroczeń).

2. Pomagam na etapie postępowania:

 • przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuratora lub wyjątkowo inny organ,
 • w fazie jurysdykcyjnej:
 • przed sądem I instancji
 • przed sądem II instancji
 • przed Sądem Najwyższym
 • przed sądem penitencjarnym

projekt-bez-tytulu-18

projekt-bez-tytulu-17

Kontakt z adwokatem

Pamiętaj, w sprawach karnych bardzo często o wyniku procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania w sprawie i pierwszych czynności w sprawie. Warto już na tym etapie skonsultować się z adwokatem.

Zapraszam na mojego bloga poświęconego zagadnieniom związanym z prawem karnym - Sprawy karne.