Prawo cywilne

Prawo cywilne

Adwokat Wrocław - Klisz i Wspólnicy Kancelaria adwokatów i radców prawnych

Specjalizacja - prawo cywilne


adwokat wrocław

adwokat Iwo Klisz z Wrocławia

Doradzam moim Klientom w sprawach związanych z prawem cywilnym oraz występuję przed sądami w tego typu sprawach

ZNAJDZIESZ MNIE TUTAJ:

Facebook Twitter Googleplus Linkedin

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00
tel. kom 695 560 425

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych:

  1. związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów,
  2. dotyczących stosunków własnościowych,
  3. kwestii odszkodowawczych.

W ramach tych zagadnień:

  • udzielam porad prawnych,
  • uczestniczę w negocjacjach i mediacjach,
  • sporządzam i opiniuje:

- umowy sprzedaży,
- umowy o dzieło,
- umowy o roboty budowlane,
- umowy najmu,
- umowy dzierżawy,
- umowy pożyczki,
- umowy rachunku bankowego,
- umowy zlecenia,
- umowy agencyjne,
- umowy komisu,
- umowy spedycji,
- umowy ubezpieczenia (majątkowe, osobowe),
- umowy darowizny,
- umowy przekazania nieruchomości,
- umowy dożywocia,
- umowy spółki cywilnej,
- umowy leasingu,
- umowy świadczenia usług,
- umowa cesji,
- umowy wdrożeniowe i licencyjne.

 

  • Doradzam w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów.
  • Prowadzę również sprawy sądowe  (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych) z zakresu:

- wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie,
- ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów,
- przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
- windykacyjne,
- ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej,
- odszkodowań z czynów niedozwolonych ( wypadki komunikacyjne),
- o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej,
- ochrony dóbr osobistych,
- skargi pauliańskiej,
- zniesienie współwłasności,
- zasiedzenie nieruchomości.